Projekti

1. Grad Rijeka – Ured grada
  • projekt: “Pomoć u komunikaciji osoba s autizmom”
2. Upravni odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
  • projekt: “Program financiranja godišnjeg programa udruge za skrb autističnih osoba Rijeka”
3. Županijski upravni odjel za socijalnu politiku i mlade
  • projekt: “Program za obilježavanje svjetskog dana autizma”
  • projekt: “Redovne aktivnosti Udruge za skrb autističnih osoba Rijeka
4. Zaklada “Hrvatska za djecu”
  • program: “Rana intervencija”, odobrena novčana potpora za nabavku opreme (materijal za likovnu i glazbeno – terapijsku radionicu, psihološki, logopedski i drugi testovi te materijal za opremanje prostora za senzorno – integracijske postupke i uredsku opremu)
5.Raiffeisen Bank d.d.
  • projekt: “Komunikacija pomoću tableta kod osoba s autizmom” – odobrena donacija za nabavku tableta koji će omogućiti razvijanje svrsishodne i kvalitetne komunikacije kod  djece i osoba s PAS-om
6. od značajnijih projekata naše udruge izdvajamo:
  • projekt: “Rana intervencija”
  • projekt: “I ja sam tu”