KONFERENCIJA O PRIMJENI POTPOMOGNUTE KOMUNIKACIJE KAO METODE RANE INTERVENCIJE ZA DJECU NAJMLAĐE DOBI

Voditeljica programa Rane intervencije Ivanka Pejić i predsjednica naše Udruge Lidija Penko sudjelovale su 16.studenog u Zagrebu na stručnoj konferenciji  „Primjena potpomognute komunikacije kao metode rane intervencije za najmlađu djecu”  kojom je obilježen završetak programa vrijednog više od 1,8 milijuna kuna koji je UNICEF pokrenuo s partnerima s ciljem da se uz pomoć moderne tehnologije djeci s teškoćama osigura pristup potpomognutoj komunikaciji.

https://www.unicef.hr/vijest/unicef-ulozio-vise-od-18-milijuna-kuna-za-podrsku-djeci-s-teskocama/

 

Edukacija: “Otključajte potencijale svog djeteta”

Poštovani,

izuzetno nam ja zadovoljstvo pozvati Vas na dvodnevnu radionicu koju će Zagrebu za roditelje i sve zainteresirane održati Sean Fitzgerald, cijenjeni američki edukator i stručnjak za „home based play therapy“ rad s djecom u autističnom spektru.

Na dvodnevnoj radionici, koja će se pod nazivom „Otključajte potencijale svojeg djeteta“ održati 29. i 30. rujna 2018. godine u Megastoru „Hoću knjigu“ u Zagrebu, predstavit će se najnovije spoznaje, ali i niz korisnih savjeta za roditelje o radu s djecom u autističnom spektru.

U privitku dostavljamo program radionice, dok više informacija o edukaciji možete saznati na službenoj internet stranici: http://www.edukacija.progovoriljubav.hr

S poštovanjem,

Udruga „Progovori autizam – širi ljubav

 

Program edukacije nalazi se na linku:

Sean Fitzgerald – Program – Zagreb

 

5. HRVATSKI SIMPOZIJ O RANOJ INTERVENCIJI U DJETINJSTVU – 4. – 6. travnja 2019. – Split

POZIV NA SUDJELOVANJE – RIJEČ ORGANIZATORA

Peti hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu poziva na razmjenu znanstvenih informacija i kritičko promišljanje ranog otkrivanja i djelovanja kod djece s poremećajem iz spektra autizma,  ali i na prikaze dobre prakse i politika koje omogućuju oživotvorenje rane intervencije u djetinjstvu za ovu skupinu djece i njihovih obitelji.

Posljednjih godina poremećaj iz spektra autizma (PSA) izaziva vrlo veliko zanimanje, kako znanstvene i stručne, tako i šire javnosti.Premda su se ranije smatrali rijetkim poremećajima, novije procjene govore o prevalenciji poremećaja iz spektra autizma od otprilike 1 % u općoj populaciji. Razlozi takvog porasta djece s PSA-om nisu jasno utvrđeni, no mogu se djelomično objasniti i velikim promjenama u dijagnostičkim kriterijima, kako na razini promjena u broju dijagnostičkih kategorija, tako i samih kvalitativnih kriterija, ali i uočenim dijagnostičkim zamjenama, činjenicom da se dijagnoza daje u sve ranijoj dobi te da su stručnjaci i šira javnost sve više osviješteni o postojanju tog poremećaja i upoznati s njegovim obilježjima.

Stoga težimo razvoju nacionalnog sustava u kojem će svako dijete s razvojnim rizicima, zaostajanjima ili razvojnim teškoćama u ranoj i predškolskoj dobi biti pravodobno otkriveno i dobiti podršku za puni razvoj svih svojih potencijala. Taj je sustav u izgradnji, ali djeca s različitim razvojnim odstupanjima nemaju istu polazišnu točku. Djeca sa sumnjom na poremećaj iz spektra autizma ili s već utvrđenom dijagnozom i njihove obitelji su u najtežoj poziciji jer su kapaciteti sustava koje oni trebaju tek u početnom stadiju izgradnje. U Hrvatskoj svjedočimo brojnim inic​i​jativama, ali i izazovima u ovom području, a simpozij otvara mogućnost da se oni prikažu i rasprave u komunikaciji brojnih domaćih i inozemnih znanstvenika, stručnjaka i kreatora javnih politika.

Pozivamo istraživače i praktičare iz biomedicinskih i bihevioralnih disciplina da kroz izlaganja i rasprave, radionice i poster-prikaze pridonesu potrazi za znanstveno utemeljenim i etički promišljenim odgovorima na izazove rane intervencije za djecu s rizikom ili poremećajem iz spektra autizma. Na simpoziju očekujemo i kreatore javnih politika i predstavnike državne uprave i lokalne samouprave jer samo zajedno možemo stvoriti učinkovit sustav rane podrške u našoj zemlji. Simpozij će se, simbolično, odvijati u tjednu u kojem se obilježava Svjetski dan svjesnosti o autizmu te će se na taj način pokušati pridonijeti osvještavanju važnosti pravovremene procjene i intervencije za djecu s poremećajem iz spektra autizma i njihove obitelji.

Više informacija na linku:

Peti hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu – prva obavijest