Nastavlja se program rane intervencije

 

Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka u suradnji s partnerima: Centrom za autizam-Zagreb, ustrojbena jedinica Rijeka, Dječjim vrtićem Rijeka i Centrom za socijalnu skrb Rijeka,  te suradnicima KBC Kantrida  nastavlja  s aktivnostima programa «Rana intervencija u djece s poremećajem iz autističnog  spektra putem sustava mobilne službe u lokalnoj zajednici» odobren i financiran od Ministarstva socijalne politike i mladih.
Read more