Humanitarna akcija “Djeca za školu, škola za djecu”

Najava događanja….

Košarkaški klub ”BURA” u suradnji sa Udrugom za skrb autističnih osoba Rijeka organizira prvu po redu humanitarnu akciju – humanitarni košarkaški turnir ”DJECA ZA ŠKOLU, ŠKOLA ZA DJECU”. Akcija je edukativno-sportskog karaktera. Humanitarna akcija će se održati u terminu od 20.12.2013. zaključno sa 21.12.2013. kada će se održati humanitarni košarkaški turnir. Read more