Komunikator+ aplikacija

     U okviru velikog projekta “Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama”  objavljena je nova aplikacija dostupna za iOS i Android operacijske sustave za mobilne uređaje. Na razvoju aplikacija koje su besplatne i na hrvatskom jeziku radila su četiri Fakulteta: FER, ERF, GF i FFZ.
Read more