Stručne suradnice Udruge stekle certifikat za provođenje ADOS 2 dijagnostičkog ključa

Autizam je kompleksan razvojni poremećaj čiji je specifičan uzrok još nepoznat, no sasvim je sigurno da se radi o multikauzalnoj etiologiji pri čemu različiti uzroci (neurobiološki i genetički) dovode do slične kliničke slike stanja koje nastaje u ranome djetinjstvu i traje cijeli život.

Simptomi poremećaja mogu biti prisutni u različitim kombinacijama i s pridruženim teškoćama. Niska razina socijalne interakcije često je rezultat niskoga intelektualnog i adaptacijskog funkcioniranja, a ne isključivo posljedica autizma. Stoga je posebno važno ustvrditi razinu kognitivnoga razvoja i u tom kontekstu sagledati razinu – kvalitetu socijalne interakcije.  (Škrinjar, 2001)
Read more