Izmjene zakona o doplatku za djecu

Djeca sa težim oštećenjem zdravlja imaju pravo na doplatak i nakon 27 godine života

Obavještavamo sve roditelje djece s teškoćama u razvoju koji su korisnici doplatka za djecu ili im je pravo ukinuto zbog ispunjavanja 27 godina života djeteta da je na sjednici Hrvatskog sabora održanoj dana 08.07.2015. donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu, koji stupa na snagu 01.09.2015. Objavljen je u Narodnim novinama broj 82. od 24.07.2015. Izmjenom Zakona propisano je da za djecu s težim ili teškim invaliditetom pripada doplatak za djecu od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak za djecu pa sve dok taj invaliditet postoji. Read more