Poziv na redovni mjesečni sastanak Udruge za skrb autističnih osoba Rijeka

Pozivamo Vas na redovni sastanak Udruge za skrb autističnih osoba, dana 14.02.2017. (utorak) u prostorijama Centra za autizam Zagreb, ustrojbena jedinica Rijeka, Stane Vončine 1, s početkom u 17:30 sati.
U sklopu redovnog sastanka Udruge održati će se i predavanje dr. med. Jelene Čupković Premuš, specijalizantice dječje i adolescentske psihijatrije, i to na temu „Psihofarmakoterapija djece i mladih sa poremećajem iz autističnog spektra“ .