Osvrt na: Konferencija Toward Inclusion 2020 u Bruxellu 16.01.2020.

Konferenciji sam prisustvovala zajedno sa nekoliko članova Autisme Europe.

Na konferenciji je bilo dosta govornika koji su govorili o 10 godina deinstitucionalizacije u EU i poglavito se zahvaljivali gosp. Vladimiru Špidli prijašnjem premijeru Češke i članu EU Komisije koji je najveći zagovornik DI i koji je najviše napravio da DI zaživi u zemljama diljem EU.

Naša predstavnica u EU Komisiji za socijalna pitanja je gđa Katarina Ivanković Knežević koja je bila jedan od govornika na Konferenciji o DI i srodnoj problematici. Spomenula sam joj da mi još nismo riješili 5 dijagnostičkih multidisciplinarnih timova i da se još uvijek provodi tek pilot projekt u Osijeku što ju je začudilo jer je mislila da je to riješeno. Također sam pitala da se poduzme veći pritisak na sve članice EU da rana intervencija bude u svim zemljama EU dostupna djeci i roditeljima.

Predstavljen je model Finske koja je od 12.000 osoba u ustanovama u ovih 10 godina uspjela primjereno riješiti u inkluzivni oblik stanovanja i podrške, ostalo je tek 534 osobe koje još treba riješiti.

Puno se govorilo o sredstvima koje je EU dala Bugarskoj i Rumunjskoj za DI djece i omladine iz domova i ustanova, te su se navodili primjeri velikog broja djece koja su tim sredstvima dobila primjerene oblike života i stanovanja, kao svijetli primjer dobre prakse.

No bilo je komentara od strane prisutnih predstavnika Bugarske da tome nije tako i da ta sredstva nisu utrošena namjenski te da ni blizu rezultati nisu tako dobri kao što ih predstavnici EU Komisije navode u izlaganjima.

Vlastiti primjer je predstavila djevojka iz Bugarske koja je živjela u domu i bila zlostavljana te je navela kako je nakon prelaska u stambenu zajednicu prodisala i počela normalno živjeti. No istaknula je problem financiranja za održivost, budući dok je osoba u ustanovi država izdvaja 1130 EURa za nju, a kada pređe u samostalno stanovanje dobiva podršku od 380 EUR što je nedostatno za sve troškove.

Većina izlagača govorila je o važnosti razvoja usluge DI i o rezultatima koji su postignuti u ovih 10 godina u raznim zemljama.

Zanimljivo je bilo izlaganje Češkog predstavnika Jan Šiška profesora sa Universiteta Charles koji je izradio studiju o DI tranziciji  u 27 zemalja EU, u kojoj je Hrvatska među zemljama koje imaju dobru praksu. Zanimljivo je da u nekim segmentima bolju praksu imaju mlađe članice EU nego Francuska pa i Belgija.

Gđa Katarina Ivanković Knežević napomenula je da je važna sinergija među raznim sektorima i resorima država članica EU u cilju razvoja usluge DI i uklapanja u društvo osoba s invaliditetom i djece.

Lidija Penko, predsjednica

Podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak za djecu – produženje prava

Poštovani roditelji,

podsjećamo Vas da se zahtjevi za ostvarivanje prava na doplatak za djecu, za one koji su već korisnici doplatka za djecu, odnosno zahtjevi za produženje prava podnose do kraja veljače 2020. godine.
Zahtjevi se podnose osobno ili poštom nadležnoj područnoj službi odnosno područnom uredu i ispostavi Zavoda prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva. 

Uz ispunjeni obrazac zahtjeva potrebno je priložiti i rješenje nadležnog tijela o postojanju oštećenja organizma, odnosno rješenje Centra za socijalnu skrb o invaliditetu te dodatno, za odrasle osobe s autizmom iznad 21. godine života, vlastoručno napisanu izjavu roditelja – skrbnika u kojoj se navodi da je odrasla osoba s autizmom član kućanstva te da nije smještena u ustanovu.

U nastavku možete preuzeti obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak za djecu.

Više informacija o podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak za djecu možete pronaći na: http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=1525