ABA – Primijenjena analiza ponašanja

Edukacija „ABA – Primijenjena analiza ponašanja“ čiji početak se planira za listopad 2016 godine. Ova edukacija je preduvjet dobivanja certifikata za ABA terapeuta (BCBA certifikat) i ABA praktičara (BCaBA certifikat). Edukaciju i ovaj puta organizira Centar za cjeloživotno obrazovanje Edukacijskorehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu.

FINAL_PRIJAVNICA ABA_2016

FINAL_PRVA OBAVIJEST_ABA_2016_1605