SUSRET UZ SVJETSKI DAN BOLESNIKA U KBC-u RIJEKA

U četvrtak 07. veljače u 13h naša predsjednica Udruge gđa. Lidija Penko je po pozivu ravnatelja KBC-a prof. dr. Štimca prisustvovala već tradicionalnom godišnjem susretu Uprave KBC-a Rijeka i predstavnika Udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na području PGŽ-a.

Na susretu su predstavljeni rezultati KBC-a Rijeka za 2018. godinu te je prof. dr. Štimac naglasio uspješan rad KBC-a Rijeka koji je po rezultatima, ulaganjima i nabavci opreme prvi u Hrvatskoj.

Sudionici su upoznati sa

  • opremom koja je nabavljena
  • ulaganjima u adaptaciju raznih odjela ( uređenje sanitarnih čvorova, napravljene staze za osobe s invaliditetom uz zgradu neurologije itd.)
  • s novim hitni traktom koji je na KBC-u Sušak otvoren u 2018. te je jedan od najsuvremenijih u ovom dijelu Europe
  • uređenju parka u krugu KBC-a Rijeka za koji su sredstva prikupljena i krenuti će ove godine u realizaciju,
  • donacijama koje su razne Udruge i privrednici donirali većinom odjelu Kantride – za djecu i nedonoščad
  • nabavkom lijeka za liječenje male Nadije

Prof.dr. Štimac sluša potrebe Udruge osoba s invaliditetom koje stalno ističu da treba riješiti probleme u sklopu KBC-a Rijeka kako bi bio pristupačan i primjeren i za osobe s invaliditetom te nam svake godine kaže što se od naših prijedloga realiziralo. Također je istaknuo i da je u KBC-u Rijeka zaposleno 23 osobe s invaliditetom, koje su raspoređene na raznim poslovima, a djelatnikom godine proglašen je mladi dečko s invaliditetom Josip Smokvina.

Svaka Udruga će dobiti upitnik vezan za prijedlog KBC-a da se u rad KBC-a uključe i volonteri te da Udruge unutar tog upitnika daju prijedloge da li bi sudjelovale u tim volonterskim akcijama sa svojim članovima. Po završetku tog anketiranja i popunjavanja upitnika bit će organiziran sastanak kako se uključiti u te volonterske akcije zavisno o potrebama pacijenata .

Prof.dr. Štimac je također spomenuo da se upravo rješava pitanje ponude izvođača za gradnju nove zgrade KBC-a na Sušaku, u kojoj će biti preseljen dječji odjel sa Kantride kao i rodilište te bi uskoro trebalo krenuti s izgradnjom objekta za koji su osigurana sredstva.

Pitanje naše predsjednice prof.dr. Štimcu je bilo da li će u sklopu te nove bolnice za majke i djecu biti predviđeni prostori za čekaonice roditelja s djecom s autizmom i drugim poteškoćama, kako bi imali svoj kutak dok čekaju na preglede? Prof.dr. Štimac je rekao da su to predvidjeli, ali da će biti mjesta i da će se i to uklopiti u sadržaje novog objekta na Trsatu.

Povrat poreza zbog invalidnosti djeteta

Poštovani članovi Udruge,

Napominjemo Vam da do kraja veljače možete poslati zahtjev za povrat poreza zbog invalidnosti djeteta ispunjavanjem posebnog obrasca ZPP-DOH (koji je stavljen na dnu teksta) te istom zahtjevu priložite nalaz i mišljenje tijela vještačenja i rješenje o pravu na osobnu invalidninu. Obrazac pošaljete u Poreznu upravu ili ga tamo odnesete i predate na protokol. Rok je zadnji dan veljače. Ovo pravo može koristiti jedan od roditelja (najbolje onaj s većom plaćom).

Prema sadašnjem poreznom zakonu svaki zaposleni ima mjesečnu poreznu olakšicu u iznosu od 3.800,00kn, što godišnje iznosi 45.600kn. Mjesečno uvećanje porezne olakšice zbog invalidnosti uzdržavane osobe (djeteta) iznosi dodatnih 3.750,00kn, odnosno godišnje 45.000,00kn.

Laički rečeno, sada mjesečno plaćate porez i prirez na svaku plaću preko 3.800,00kn., korištenjem olakšice plaćali bi porez i prirez na svaku plaću tek preko 7.550,00 kn.

Preračunato na cijelu godinu, svatko tko ima godišnji dohodak veći od 45.600,00kn, ukoliko podnese zahtjev, dobiti će povrat poreza. Dobiti će pismeno rješenje negdje u srpnju, a isplatu tijekom kolovoza.

Predsjednica Udruge

Lidija Penko