Održao se 5. hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu na temu „Rano otkrivanje, dijagnostika i podrška kod poremećaja iz spektra autizma“

Peti hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu „Rano otkrivanje, dijagnostika i podrška kod poremećaja iz spektra autizma” održao se u Splitu od 4. do 6. travnja 2019. godine.

S obzirom na temu Simpozija partner i suorganizator bio je Savez udruga za autizam Hrvatske – SUZAH – čija predsjednica Lidija Penko nažalost, zbog obiteljskih problema, nije bila u mogućnosti prisustvovati Simpoziju stoga je zadužila Ivanku Pejić da u njeno ime predstavi aktivnosti koje Savez i Udruga Rijeka iz domene rane intervencije sustavno provode i zagovaraju.

Program „Rana intervencija u djece s poremećajem iz autističnog spektra putem sustava mobilne službe u lokalnoj zajednici“ predstavila je kao voditeljica programa Ivanka Pejić, mag. paed. i def., univ. spec. rane intervencije u eduk. rehab. izlaganjem “Model suradnje i izazovi u provedbi programa rane intervencije za djecu s poremećajem iz spektra autizma na nivou lokalne zajednice Grada Rijeke i PGŽ”.

Drago nam je da su na Simpoziju bili prisutni i predstavnici radne skupine za razvoj usluga rane intervencije u Rijeci iz Grada i Županije.

Vjerujemo da ćemo zajedničkim snagama uspjeti realizirati program rane intervencije i u našoj lokalnoj zajednici za sve potrebite.