Povrat poreza zbog invalidnosti djeteta

Poštovani članovi Udruge,

Napominjemo Vam da do kraja veljače možete poslati zahtjev za povrat poreza zbog invalidnosti djeteta ispunjavanjem posebnog obrasca ZPP-DOH (koji je stavljen na dnu teksta) te istom zahtjevu priložite nalaz i mišljenje tijela vještačenja i rješenje o pravu na osobnu invalidninu. Obrazac pošaljete u Poreznu upravu ili ga tamo odnesete i predate na protokol. Rok je zadnji dan veljače. Ovo pravo može koristiti jedan od roditelja (najbolje onaj s većom plaćom).

Prema sadašnjem poreznom zakonu svaki zaposleni ima mjesečnu poreznu olakšicu u iznosu od 3.800,00kn, što godišnje iznosi 45.600kn. Mjesečno uvećanje porezne olakšice zbog invalidnosti uzdržavane osobe (djeteta) iznosi dodatnih 3.750,00kn, odnosno godišnje 45.000,00kn.

Laički rečeno, sada mjesečno plaćate porez i prirez na svaku plaću preko 3.800,00kn., korištenjem olakšice plaćali bi porez i prirez na svaku plaću tek preko 7.550,00 kn.

Preračunato na cijelu godinu, svatko tko ima godišnji dohodak veći od 45.600,00kn, ukoliko podnese zahtjev, dobiti će povrat poreza. Dobiti će pismeno rješenje negdje u srpnju, a isplatu tijekom kolovoza.

Predsjednica Udruge

Lidija Penko