Projekti

1. Najznačajniji projekti naše Udruge
 • program: “Rana intervencija u djece s poremećajem iz autističnog spektra putem sustava mobilne službe u lokalnoj zajednici”
 • projekt: “I ja sam tu”
2. Grad Rijeka – Ured grada
 • projekt: “Pomoć u komunikaciji osoba s autizmom”
3. Upravni odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
 • projekt: “Zajedno rušimo barijere autizma”
 • projekt: “Program financiranja godišnjeg programa udruge za skrb autističnih osoba Rijeka”
4. Županijski upravni odjel za socijalnu politiku i mlade
 • projekt: “Prozor u svijet autizma”
 • projekt: “Program za obilježavanje svjetskog dana autizma”
 • projekt: “Redovne aktivnosti Udruge za skrb autističnih osoba Rijeka”
5. Zaklada “Hrvatska za djecu”
 • program: “Rana intervencija”, odobrena novčana potpora za nabavku opreme (materijal za likovnu i glazbeno – terapijsku radionicu, psihološki, logopedski i drugi testovi te materijal za opremanje prostora za senzorno – integracijske postupke i uredsku opremu)
6.Raiffeisen Bank d.d.
 • projekt: “Komunikacija pomoću tableta kod osoba s autizmom” – odobrena donacija za nabavku tableta koji će omogućiti razvijanje svrsishodne i kvalitetne komunikacije kod  djece i osoba s PAS-om
6. HEP d.d.
 • projekt: Igla, konac, kist i twist..”