Rana intervencija – Zaklada “Hrvatska za djecu

Zaklada „Hrvatska za djecu“ odobrila je program «Rana intervencija u djece s poremećajem iz autističnog  spektra putem sustava mobilne službe u lokalnoj zajednici» u  iznosu od 115.063,01 kuna.

Sredstva su upotrijebljena za nabavku opreme u provođenju rane intervencije u djece s poremećajem iz autističnog spektra koji se provodi uz potporu MSPM od 2008. godine.

Programske aktivnosti provode djelatnice Centra za autizam – Zagreb, ustrojbena jedinica Rijeka i Dječjeg vrtića Rijeka,  voditeljstvom gđe. Ivanke Pejić, mag. pedagogije i defektologije, sveuč.spec.rane intervencije u eduk. rehab., te stručnih suradnica: rehabilitarora, psihologinje, logopetkinje, prof. likovne kulture I glazboterapeuata.

Od opreme nabavljeni su psihološki, logopetski i drugi testovi, priručnik ADOS -2 za procjenu vještina I sposobnosti u djece I odraslih osoba sa PAS-om, materijal za likovnu i glazboterapijsku radionicu , dvije mikro linije visoke kvalitete linije  te materijal za opremanje prostora za senzorno-integracijske postupke i uredsku opremu – stol, stolica, ormar.

 

Fotografije kupljene opreme.

ADOS 2Ekran 20150417_170840_400x300Gl linija Komp KoraljeGl linija 1 (1)Fotokopirka Lik materijal_300x400Oprema za glazboterapiju2ReynellSIT 2Didaktika1Didaktika2Didaktika3Didaktika4Didaktika5Didaktika6Didaktika7Didaktika8Didaktika9Didaktika10