Torbe šarene i tražene

Početak nove školske godine označio je i nastavak uspješne radionice šivanja i izrade šarenih i traženih torbi. Na radionicama šivanja izrađuju se torbe na koje se apliciraju radovi korisnika Centra za autizam Rijeka, odnosno slike i drugi oslikani predmeti izrađeni na kreativnim likovnim radionicama.

Radionice šivanja i kreativne likovne radionice nastale su i provode se kao dio programa/projekta pod nazivom „Torbe šarene djece nadarene“ financiran od strane Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade Primorsko – goranske županije te programa/projekta pod nazivom “Kad se male ruke slože, sve se može!” financiran od strane Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke.

Torbe šarene naše djece nadarene dokaz su da kad se male ruke slože, sve se može!