Zahtjev za podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u 2020. godini

Poštovani roditelji, 

Obavještavamo Vas da će Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb temeljem Odluke o socijalnoj skrbi (“Službene novine Grada Rijeke, br. 3/17. i 9/18.) tijekom prosinca 2019. godine provesti akciju zaprimanja zahtjeva građana za pravo na podmirenje troškova javnoga prijevoza u 2020. godini (osim za redovne učenike i studente kojima postojeće pravo vrijedi do kraja kolovoza/rujna 2019.).                          

Slijedom gore iznesenog molimo Vas da žurno, a najkasnije do 6. prosinca 2019. godine u Centar za autizam Rijeka (na klavir) dostavite ispunjen i vlastoručno potpisan Obrazac zahtjeva i presliku rješenja nadležnog tijela o postojanju oštećenja organizma.

Napomena: molimo Vas da ispunite obje strane Zahtjeva i vlastoručno ga potpišete.

U nastavku možete preuzeti dopis Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke vezan za ostvarivanje prava na javni prijevoz u 2020. godini te Obrazac zahtjeva.
Obrasce zahtjeva također je moguće preuzeti u Centru za autizam Rijeka (na klaviru).